Schoffelen en harken

De bovengemiddeld warme dagen in begin Maart lijken te blijven. Ook de komende week wordt het weer elke dag 10 graden. Dat betekent dat allerlei zaden nu uit de winterrust komen, en beginnen te kiemen. Hoog tijd dus om deze kans te geven zich daadwerklijk te verstigen.

Een mooie tuin in de zomer vraagt in het vroege voorjaar aandacht.
Een mooie tuin in de zomer vraagt in het vroege voorjaar aandacht.

Tuin geschikt voor insecten

Om insecten zoals bijen, hommels en vlinders in de tuin een kans te geven, is het verstandig om veel verschillende bloeiende planten op te nemen. Veel insekten hebben nektar nodig om te overleven danwel voor de voortplanting. Een tuin met veel verschillende soorten bloeiende planten zal daarom helpen bij het aantrekken van bestuivers, zols bijen. Dat is natuurlijk weer van belang bij de bestuiving van de planten in de groentetuin, waardoor een hogere opbrengst gerealiseerd kan worden.

Veel kruiden van ruigtes produceren veel zaden die in het vroege voorjaar beginnen te kiemen.
Veel kruiden van ruigtes produceren veel zaden die in het vroege voorjaar beginnen te kiemen.

Veel van de planten die geschikt zijn voor bijen en vlinders zijn eenjarige kruiden, welke normaal gesproken op verstoorde gronden voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan klaprozen en korenbloemen. Deze planten produceren gedurende de zomer veel zaden. Echter, om deze zaden weer de kans te geven zich te vestigen in de tuin is wat werk in het vroege voorjaar nodig.

Spitten en schoffelen

Schoffelen maakt de grond los, en geeft zaden de kans op te komen.
Schoffelen maakt de grond los, en geeft zaden de kans op te komen.

Planten die men normaal op verstoorde gronden tegen komt, zijn gebonden aan losse uchtige grond met weinig concurrentie. Het zijn vaak soorten die een of 2 jaar te viden zijn als bv een boom omgevallen is, of een stuk grond door dieren omgewoeld is. Om deze omstandigheden te creeren is het handig om in het vroege voorjaar de grond nor een keer extra te schoffelen danwel om te spitten. Hiermee bereik je dat gras en dergelijk welke zich in het voorgaande jaar een plekje hebben gevonden verwijderd worden, alsmede het doorbreken van de laag algen welke zich gedurende de natte maanden opgebouwd heeft.

Welke soorten?

Er zijn natuurlijk zeer veel planten die men in de tuin op kan nemen. Bij de een of twee jarigen zijn onder andere de volgende soorten geschikt:

  • Boekweit
  • Borage
  • Dille
  • Kamille
  • Klaproos
  • Korenbloem
  • Lupine
  • Mosterd
  • Goudsbloem

Kies bij voorkeur soorten die overlappend en op verschillende tijden bloeien, zodat er altijd meer dan een soort bloeit, gedurende het hele jaar. Zo kan je vanaf maart als de bollen staan te bloeien, tot de eerste echte vorstperiode verschllende planten in bloei hebben, wat de tuin extra interessant maakt voor nektar verzamelende insekten.

Reageer op dit bericht