gespannen lucht

Lucht is gespannen als deze verzadigd raakt met water. In het algemeen ontstaat gespannen lucht in kassen of kweekbakjes die verwarmd worden, niet extreem gelucht worden en er veel water (natte aarde) of planten in aanwezig zijn. Dit is goed te herkennen door extreme condensvorming tegen buitenwanden