Wisselteelt in de groententuin

2011_06_18_1327Als je een groententuin hebt, is het belangrijk om te weten hoe je je tuin indeelt. Veel soorten groente kunnen niet jaar na jaar op dezelfde plek gekweekt worden. Het resultaat van vele jaren achter elkaar kweken is een slechtere opbrengs.

Oorzaken slechte opbrengst

Als je planten jaar op jaar op dezelfde plek teelt, wordt de bodem armer. Met mesten kan je hier wel een beetje voor compenseren. Echter, elke plant neemt verschillende stoffen in verschillende mate op. Het veelvuldig verbouwen van hetzelfde gewas op dezelfde plek lleidt daarom tot gedeeltelijke verarming van de bodem.
Daarnaast speelt een tweede effect een rol, welke nog veel belangrijker is. Ziektes gaan zich ophopen. Vooral bij koolsoorten (Brassica familie) is dit een bekend fenomeen: Koolsoorten krijgen snel last van een schimmelinfectie, welke knolvoet veroorzaakt. Dit leidt tot slechte wortelontwikkeling, en daarmee slechte opbrengst.

Wat is wisselteelt

Wisselteelt is een systeem waarbij je planten uit dezelfde ziektengroep slechts een jaar in een aantal jaar op een bepaalde plek zet. Effectief schuif je de gewassen van jaar op jaar door de tuin, waardoor elk jaa reen ander gewas op een bepaalde plek groeit. Hiermee onderbreek je de levencyclus van ziekten in de grond, en verminder je het aantal ziekten in de tuin drastisch.

Hoe toepassen

Het is lastig aan te geven wat een ideale situatie is. Meestal wordt een 5 jaars rotatie toegepast (Waarbij de tuin in 6 vlakken wordt opgedeeld). Dan heb je een deel tuin voor vaste planten (Struiken, asperge etc). De overige 5 worden bebouwd met peulvruchten, bladgroenten, koolgewassen, vruchtgewassen en wortelgewassen.

Reageer op dit bericht