Zaaischema administratie

De winter loopt op zijn einde en het is tijd om een plan te trekken voor de zomer. Wat wordt het dit jaar? Bietjes? Prei? Of lekker, de zomerkoningkjes, Aardbeien? Wat je ook wilt gaan kweken, het is belangrijk om op tijd te zijn, anders mis je de optimale zaaiperiode.

Bijhouden van zaaischema en zaden

Ik heb hiervoor een eenvoudig bestand gemaakt in een spreadsheet software. Hierbinnen heb ik een kolom om te groeperen, zodat ik bv alle sla soorten bij elkaar kan zetten. Dan de naam van de soort die ik heb. Een kolom met het jaar waarin de zaden volgens de verpakking gebruikt zouden moeten zijn. En dan een set maanden. Eerst een reeks waarin in aangeef in welke maanden van het jaar gezaaid kan worden, met daarbij of het binnen (B), in de koude kas (K) of buiten (X) gezaaid kan worden. Vervolgens eenzelfde lijst, maar dan aangevinkt in welke maand ik voornemens ben te gaan zaaien. Zo kan ik een overzicht houden van alles wat ik wou gaan zaaien. In het eerste weekend van elke maand kijk ik even wat ik wou gaan zaien, of ik ruimte heb etc.

Voor meer informatie over voorzaaien, kijk ook op de zaaikalender!

Veel plezier met zaaien!

Leave a Comment

Gebruik van deze site impliceert acceptatie van het gebruik van cookies Meer info

Om het web te laten functioneren worden kleine pakketjes met informatie opgeslagen op je computer. Deze heten cookies. Deze worden onder andere gebruikt om reclame te tonen welke past bij jouw zoekgedrag. Aangezien we op deze website gebruik maken van google producten, kunnen er cookies geplaatst worden.

Close